Ita / Eng

Privacy policy

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Datum ažuriranja: 01.09.2019.g.
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom, sa sjedištem u Vukovar, na adresi: Gospodarska zona 13., OIB: 58292277611
Ovom politikom o privatnosti želimo Vam objasniti kada i zašto prikupljamo vaše osobne podatke kako ih upotrebljavamo i kako pazimo na njihovu sigurnost, te pod kojim uvjetima ćemo ih otkriti drugima.
Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite jesmo li napravili promjene u našoj politici privatnosti i slažete li se s izmjenama.
Korištenjem naše web stranice , kao i naših usluga opskrbe i distribucije plina, suglasni ste s korištenjem vaših osobnih podataka u skladu s ovom politikom o privatnosti.
O NAMA
PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom
sa sjedištem : u Vukovar, na adresi: Gospodarska zona 13.;
OIB: 58292277611

KAKO SKUPLJAMO INFORMACIJE O VAMA

Ukoliko koristite našu WEB stranicu, možemo prikupljati vaše osobne podatke putem WEB stranice, ukoliko nas kontaktirate vezano uz naše proizvode i usluge, dostavu očitanja mjernog uređaja (plinomjera), slanje reklamacija i/ili prigovora, te ukoliko želite postati korisnik naših usluga.
Također vaše osobne podatke prikupljamo i osobno ukoliko se dolaskom u naše poslovne prostorije želite informirati o gore navedenom.
Ukoliko želite ostaviti osobne podatke druge osobe na našoj web stranici ili osobno u prostorijama tvrtke, morate dobiti suglasnost te osobe o istom, te ju također obavijesti o načinu korištenja njezinih osobnih podataka u skladu s ovom politikom.

KOJE INFORMACIJE SKUPLJAMO O VAMA

Osobne podatke koje skupljamo o vama sadrže: vaše ime i prezime, adresu (naziv ulice, grad, poštanski broj), OIB (Osobni identifikacijski broj), oznaku mjernog mjesta, tvornički broj brojila (plinomjera), podatke o Vašoj potrošnji, oznaku krajnjeg korisnika, te broj telefona ili mobitela, te ukoliko želite ostaviti na e-mail adresu.
Korištenjem WEB stranice, također nam prilikom same posjete ostavljate podatke o vašoj IP adresi.

KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše podatke možemo upotrijebiti:
-  Za ispunjenje obveza temeljem sklopljenog ugovora između vas i nas, te dostavljanje obavijesti  i/ili opomena vezanih uz izvršenje ugovora
-  Za izradu računa za utrošeni plin, te ostalih stavki vezanih uz ispunjenje ugovora
-  Za sklapanje:
o ugovora o opskrbi plinom,
o te drugih sporazuma i suglasnosti potrebnih za izvršenje ugovora
-  Za rješavanje vaših eventualnih prigovora ili reklamacija, primanje sugestija i prijedloga
-  Za dostavu obavijesti o promjenama u našim uslugama ili vezano uz naše proizvode koje vam mogu biti od interesa
-  U slučaju vaše dostave zamolbe za zaposlenjem, donacijom i sl.
Ukoliko nas kontaktirate pisanim putem (poštom ili mailom) možemo voditi evidenciju o tom dopisivanju.
Vodimo računa o razdoblju čuvanja osobnih podataka. Zakonski smo dužni čuvati određene podatke  određeni vremenski period, kao što su ugovori, podaci o izrađenim računima, podaci dostavljeni u svrhu rješavanja reklamacija ili prigovora upućenih s vaše strane, te ćemo vaše osobne podatke zadržati u našem sustavu samo onoliko vremena koliko je to nužno potrebno za određenu aktivnost.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne dijelimo podatke koje imamo o vama s trećim stranama u svrhu marketinga.
Vaše podatke možemo proslijediti trećoj strani – izvršitelju obrade koji rade u naše ime i posluju unutar naše grupacije:
-  tvrtki –  ENERGIA NATURALIS d.o.o. koja se nalazi na istoj adresi kao i mi, a  koja za nas obavlja računovodstvene poslove;
-  tvrtki –  ENNA IS d.o.o. koja se nalazi na istoj adresi kao i mi, a koja nam iznajmljuje informatičku opremu te za nas vrši izradu i održavanje softwerskih rješenja;
-  tvrtki - PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., koja se nalazi na istoj adresi kao i mi, a sa kojom imamo sklopljen Ugovor o distribuciji, koja je Vaš operater distribucijskog sustava.
Kada upotrebljavamo davatelje usluga treće strane – izvršitelje obrade podataka, dostavljamo im samo one osobne podatke koji su potrebni za pružanje usluge te s njima imamo ugovor koji zahtijeva od njih da čuvaju vaše podatke i obrađuju ih isključivo na način i za svrhu kako smo s njima dogovorili, te ih ne smiju upotrebljavati za vlastite potrebe pogotovo ne za potrebe vezane uz direktni marketing.
Također za neke usluge upotrebljavamo pružatelje usluga treće strane koji nisu sastavni dio naše grupacije te Vaše podatke možemo proslijediti i njima kako bi izvršili svoje obveze prema vama i to:
-  za potrebe dostave računa, obavijesti i sl. koristimo usluge Hrvatske pošte d.d. s kojima imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji
-  Za potrebe tiskanja računa i raznih obavijesti koristimo usluge GRAFIČKOG OBRTA "BOROVO GRAF" VL. BRANISLAV HEGEDUŠ, VUKOVAR;  Hrvatske nezavisnosti 58; 32000 Vukovar
Navedenim pružateljima usluga treće strane također dostavljamo samo one podatke koji su potrebni da bi izvršili našu uslugu prema vama na obostrano zadovoljstvo. Sa svim tvrtkama i osobama koje za nas obavljaju određene poslove sklopljen je Ugovor o zaštiti privatnosti te podatke koje su dobili od nas smiju koristiti samo u svrhu za koju smo im rekli da ju koriste.
Možemo prenijeti Vaše osobne podatke trećoj strani i ako nas na to obvezuju zakonske i pravne regulative, ako dođe do prodaje nekog ili svega našeg poslovanja i imovine trećoj strani ili kao dio bilo kojeg restrukturiranja ili reorganizacije poslovanja ili ako imamo dužnost otkrivanja ili dijeljenja vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim obvezama, te kao bi morali provesti zaštitu prava, imovine ili sigurnosti naših korisnika. Međutim, poduzet ćemo sve moguće korake s ciljem osiguranja zaštite vaših prava na privatnost u skladu sa ovim Politikama privatnosti.
Budite uvjereni da nećemo objavljivati ​​vaše osobne podatke trećim stranama izvan naše grupacije ili trećim stranama s kojima imamo blisku suradnju, kako bi ih mogli koristiti za vlastite potrebe u svrhu direktnog marketing, osim ako to niste vi izričito zatražili ili smo to dužni učiniti zbog poštivanja  zakona, primjerice,  dostava sudskog naloga ili u svrhu sprečavanja prijevare ili drugog zločina.

VAŠA PRAVA

Vaša je dužnost da nas obavijestite o promjenama vaših osobnih podataka, te zatražite ispravak netočnih podataka ili nadopunu nepotpunih osobnih podataka.
Važno je da su vaši osobni podaci koje ste nam dali točni i aktualni. Obavijestite nas ako se vaši osobni podaci mijenjaju tijekom vašeg ugovornog odnosa s nama.
Vaša prava u vezi s osobnim podacima u određenim okolnostima su zakonski određena.
U nastavku možete pogledati sažetak prava koja imate vezano uz osobne podatke.
Napominjemo da vaša prava mogu biti ograničena i podložna ograničenjima u određenim situacijama:
·  Pravo na pristup vašim osobnim podacima (obično poznat kao "zahtjev za pristup podacima") – omogućuje vam primite od nas potvrdu sa  informacijama o osobnim podacima koje imamo o vama, kopiju osobnih podataka koje obrađujemo, te na koji način ih obrađujemo.
· Pravo na ispravak osobnih podataka koje držimo o vama – omogućuje Vam da zatražite ispravak bilo kakvih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.
· Pravo na brisanje vaših osobnih podataka („pravo na zaborav“) – omogućuje Vam da zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka ako ti podaci više nisu potrebni za svrhu u koju su prikupljeni, ili ako ste povukli svoju privolu, ili ako ste dali prigovor na obradu vaših osobnih podataka ili ako obrada vaših osobnih podataka nije u skladu sa zakonom.
· Pravo na ograničenje obrade – omogućuje vam da ograničite obradu vaših osobnih podataka, ukoliko osporavate točnost svojih osobnih podatak, ukoliko smatrate da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita, te ukoliko ste uložili prigovor da obradu vaših osobnih podataka.
Obraditi vaše osobne podatke na kojima se oslanjaju na legitiman interes (ili one treće strane), a postoji nešto o vašoj situaciji koja vas želi prigovoriti obradi na tom terenu. Također imate pravo prigovora gdje obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga.
· Pravo na prenosivost podataka- omogućuje Vam da zatražite vaše osobne podatke koje imamo o vama, te ih prenesete drugoj stranci (drugom voditelju obrade) ili zatražite da mi izravno prenesemo vaše podatke drugoj stranci (drugom voditelju obrade) ukoliko smo tehnički to u mogućnosti izvesti.
· Pravo na prigovor – omogućuje vam da uložite prigovor temeljem svoje posebne situacije na obradu vaših osobnih podataka, te se vaši osobni podaci više neće obrađivati osim ako ne dokažemo da postoje zakonski i legitimni razlozi zbog kojih je obrada vaših osobnih podataka nužna.

Ako želite pregledati, potvrditi, ispraviti ili zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, prigovoriti obradi vaših osobnih podataka ili zatražiti da kopiju vaših osobnih podataka prenesemo drugoj osobi, obratite nam se na e-mail: dpo@enna.hr.

Također imate pravo osobno zatražiti kopiju podataka koje imamo o vama.
Za pristup vašim osobnim podacima nećemo vam naplaćivati nikakvu naknadu. Međutim, možemo vam naplatiti razumnu naknadu ako je Vaš zahtjev pristup podacima neosnovan ili pretjeran. Također, u takvim situacijama možemo odbiti ispunjavanje vašeg zahtjeva.
Prilikom izvršavanja vašeg zahtjeva za pristupom informacijama možda ćemo morati zatražiti određene informacije od vas kako bismo mogli utvrditi vaš identitet i osigurati vaše pravo na pristup informacijama (ili na ostvarivanje bilo kojih drugih prava).
Ovo je još jedna odgovarajuća sigurnosna mjera kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne otkrivaju osobama koje ih nemaju pravo primiti.

PRIVOLA (PISANA SUGLASNOST)

Ako ste u bilo kakvim okolnostima dali privolu (dobrovoljnu, nedvosmislenu izjavu ili potvrdu) na prikupljanje, obradu i prijenos osobnih podataka u određenu svrhu, imate pravo povući vašu privolu za tu specifičnu obradu u bilo kojem trenutku.
Da biste povukli svoju privolu, obratite nam se na obratite nam se na e-mail: dpo@enna.hr.
Kada primimo obavijest da ste povukli vašu privolu, više nećemo obrađivati vaše podatke u svrhe ili svrhe koje ste prvotno dogovorili, osim ako za to nemamo drugu legitimnu osnovu.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ZAŠTITU GUBITAKA, ZLOUPOTREBE ILI IZMJENE VAŠIH PODATAKA

Za osobne podatke koje skupljamo od vas ukoliko ih dostavljate putem interneta, ne možemo jamčiti 100% sigurnost. Kao rezultat toga, u nastojanju da  zaštitimo vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kakvih informacija koje nam šaljete, te to činite na vlastiti rizik.
Kada primimo Vaše podatke, nastojimo osigurati sigurnost na našim sustavima.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima koji obrađuju te podatke, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije i backup na serveru.

INTEGRACIJE NA WEB STRANICI

  • KOLAČIĆI

Naše WEB stranice koriste kolačiće (cookies).
Kolačić je vrlo mala datoteka koja se pohranjuje na vaš uređaj kada posjetite web stranicu. Ove datoteke obično sadrže podatke poput naziva web mjesta i jedinstvenog korisničkog ID-a.
Kolačići se koriste u širokom rasponu svrha kao što je analiza web stranica - računajući posjetitelje i njihovo ponašanje, ciljano oglašavanje, snimanje korisničkih postavki ili za provjeru autentičnosti.
Budući da se kolačići mogu koristiti kao jedinstveni identifikator osobe, potrebno je upotrebu istog tretirati kao osobni podatak.

Kao korisnik naše WEB stranice imate mogućnost izbora želite li ili ne želite koristiti kolačiće na našoj WEB stranici.
Postavljene kolačiće također možete obrisati u bilo kojem trenutku.
Brisanjem i deaktiviranjem kolačića, možda sve funkcije naše web stranice vam neće biti raspoložive.

  • INTERNETSKE USLUGE

Na svojim WEB stranicama možemo integrirati ili koristiti integrirane komponente:

  • Google AdSense
  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Google+

Navedene usluge koristimo radi oglašavanja na web stranicama. Ove usluge mogu dopuštati ciljano usmjeravanje korisnika stranice, te provode praćenja putem web stranice kako bi omogućili statističke analize u svrhu praćenja posjeta našoj stranici, prometa na našoj web stranici, a sam tim nam pružaju izvještaje  koji pokazuju aktivnosti naše web stranice. Isto tako upotrebom Google AdWordsa oglašavamo našu stranicu putem interneta ta korištenjem ostalih analitičkih usluga možemo vidjeti uspjeh neke naše kampanje na internetu.
Korištenjem naše web stranice putem jedne od navedenih usluga na svoje uređaje aktivirate kolačić koji će omogućiti praćenje i generiranje nama potrebnih izvještaja o upotrebi naše web stranice.
Kolačić pohranjuje određene vaše osobne podatke, npr. koje ste sve internetske stranice posjetili, s koje IP adrese ste tu posjetu ostvarili. Svi ti podaci prenose se Google u Sjedinjene Američke Države te se tamo i pohranjuju.
Ukoliko želite možete u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj WEB stranici, te ga izbrisati u bilo kojem trenutku.
Više o Google-ovim pravilima privatnosti i podacima možete pogledati na www.policies.google.com/privacy.

PRAVO NA ŽALBU
Ukoliko niste zadovoljni s odredbama ove politike privatnosti, možete nas kontaktirati po pitanju zaštite podataka na e- mail: dpo@enna.hr.
Imate pravo na žalbu u vezi našeg prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka koju možete uputiti na adresu Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14 HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099 e-mail: azop@azop.hr.

Logo PPD